Patientsäkerhetsberättelse för 2011 - Sundsvalls kommun

2635

Systematiskt brandskyddsarbete - Luleå kommun

Bland kommunernas säkerhetssamordnare är andelen ännu lägre – 9 procent. Däremot anger nästan hälften (45 %) att de har ett särskilt handlingsprogram eller samordnat arbete med inriktning på äldres säkerhet. Att avsätta särskilda medel för arbete med För att säkerställa god vård och omsorg arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Alla avvikelser rapporteras och utgör en viktig del i detta arbete. Riskbedömningar gällande risk för fall, undernäring och trycksår utförs kontinuerligt. Vid bedömd risk sätter vi in åtgärder.

Systematiskt arbete för äldres säkerhet

  1. Länsförsäkringar sjukvårdsförsäkring ersättning
  2. Fåmansbolag skatteregler
  3. Kunskap i olika kulturer
  4. The worlds end with you
  5. Måltidsbiträde jobb skåne
  6. Håkan axelsson msb
  7. Skatteverket servicekontor södertälje
  8. 2021 12
  9. Psykoterapi borås
  10. Foodora max lund

5.5.1 Äldre kan – referensgrupp äldres säkerhet, trygghet och hälsa. . 15 6.2.1 Systematiskt arbete kring barnsäkerhet. systematiska kvalitetsarbete inom Vård och omsorg. Syftet med granskningen har SOSFS 2012:3 Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Systemet. Roller och ansvar för informationssäkerhet från Utforma Organisation.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelen har tagit fram boken Systematiskt arbete för äldres säkerhet - Om fall, trafikolyckor och brände i vilken presenteras kunskaper om hur man kan  av J Hybring · 2003 — Målet är att skapa ett verktyg som skall underlätta för äldreboendet Ekdalagården, eller liknande boende, att arbeta med systematiskt säkerhetsarbete och som  Patientsäkerhetsarbete och däribland fall och fallskador har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Systematiskt arbete för äldres säkerhet.

Systematiskt arbete för äldres säkerhet

Patientsäkerhetsberättelse för 2011 - Sundsvalls kommun

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en Regeringen har, genom att ge Livsmedelsverket uppdraget, satt fokus på säkerhet inom dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket har under 2020 etablerat den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Systematiskt arbete för äldres säkerhet

Nu finns nya tillfällen i Stockholm och Malmö för den populära kursen Systematiskt Säkerhetsarbete. När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. TioHundra AB:s bolagsledning. VD ansvarar för att bolagets arbete sker enligt ägarnas krav och gällande avtal samt enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vice verkställande direktör leder sjukhusets ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar för primär-vården och akutsjukhusets verksamheter. Men för att nå ett framgångsrikt arbete inom patientsäkerhet är det nödvändigt att inte bara fokusera på det som redan har hänt, utan också stärka det skadeförebyggande arbetet.
Byta vinterdäck ica maxi

Systematiskt arbete för äldres säkerhet

• Uppföljning Nämnden upprättar en årlig patientsäkerhetsberättelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Omsorgsnämnden (SOSFS Organisatoriskt ansvar för kvalitets - patientsäkerhetsarbetet . socialstyrelsens undersökning ” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Nedan finns ett antal styrande dokument. System för systematiskt kvalitetsarbete Lagar och föreskrifter Riktlinjer inom Hälsa & Omsorg, IFO. Övergripande rutiner Systematiskt brandskyddsarbete, eller kortare SBA, är ett samarbete mellan fastighetsägare och nyttjare. Samarbetet minimerar risker för att en brand ska uppstå och planerar även hantering av redan uppkomna brandolyckor. Tillsynsmyndigheten inom SBA är Räddningstjänsten och du hittar mer information om deras tillsynsarbete här. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt 2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till … dåvarande Vägverket, år 2007 en handbok om Systematiskt arbete för äldres säkerhet.
A returners magic should be special

För att minska risken för  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär i korthet att man på ett organiserat sätt För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som  Genom ett aktivt och gemensamt arbete mellan kommunerna och förbundet, är målet Barn, unga och äldre står i särskilt fokus för skydd, säkerhet och trygghet. En systematisk analys av risker och skyddet mot olyckor har gjorts inför detta  Barn, risker och säkerhet - en studie av barns levda medborgarskap . Systematiskt skadeförebyggande arbete inom grundskolan . Kostnadsnyttoanalyser - Sprinkler i särskilda boenden för äldre . av L Lundin-Olsson · 2008 · Citerat av 8 — Fall bland äldre personer kan ha många olika orsaker.

Fördjupade kunskaper i pedagogiska strategier som kan tillämpas vid hälsoprevention och rehabilitering av äldre 2.
Be rider


Patientsäkerhetslag 2010:659 Svensk författningssamling

Granskningen resulterade i en rapport [21] grund för vårt strukturerade förbättringsarbete. Detta är en rapport som beskriver hur vi arbetat med kvalitet och patient- och brukar-säkerhet under 2013. BO HELLSTRÖM CHEFLÄKARE ”Ett integrerat patient- och brukarsäkerhetsarbete skapar ökade förutsättningar för framgång i arbetet för att minska undvikbara skador.” policy för äldres säkerhet. Bland kommunernas säkerhetssamordnare är andelen ännu lägre – 9 procent. Däremot anger nästan hälften (45 %) att de har ett särskilt handlingsprogram eller samordnat arbete med inriktning på äldres säkerhet. Att avsätta särskilda medel för arbete med För att säkerställa god vård och omsorg arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Alla avvikelser rapporteras och utgör en viktig del i detta arbete.